Živé webky

Akt o digitálnych službách

Akt o digitálnych službách

Ku 30. júna 2024 malo atklivecams približne menej ako 1 milión mesačných užívateľov našich služieb priemerne v rámci Európskej únie, čo bolo vypočítané ako priemer počas doby posledných šiestich mesiacov.

Informácie o spoločnosti

JWS Americas S.à r.l. a JWS International S.à r.l.
44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo
+352 20 88 27 91legal.dsa@jwsbill.com